Watervogels en steltlopers algemeen

In de submenu’s wordt een hoeveelheid soorten weergegeven aan de hand van de SOVON tellingen zoals weergegeven in: Watervogels in Nederland