Vleermuizen (Chiroptera)

Voor algemene informatie, klik op: Vleermuizen en/of Vleermuis.net
Op deze websites vind je de onderstaande soorten, klik op de soortnaam om naar de betreffende pagina te gaan.

Baardvleermuis (Myotis mystacinus)

Bosvleermuis (Nyctalus leisleri)

Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus)

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus)

Meervleermuis (Myotis dasycneme)

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)

Vale vleermuis (Myotis myotis)

Watervleermuis (Myotis daubentoni)

Incidentele of periodieke soorten:

Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteini)

Brandts vleermuis (Myotis brandti)

Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)

Noordse vleermuis (Eptesicus nilssoni)