Marterachtigen

Voor algemene informatie, klik op: Marterachtigen
Op deze website vind je de onderstaande soorten, klik op de soortnaam om naar de betreffende pagina te gaan.

Boommarter (Martes martes)

Bunzing (Mustela Putorius)

Das (Meles meles)

Europese Nerts (Mustela lutreola)

Hermelijn (Mustela Erminea)

Steenmarter (Martes Foina)

Visotter (Lutra Lutra)

Wezel (Mustela Nivalis)