Knaagdieren

Bever (Castor fiber)

Beverrat (Myocastor coypus)

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)/(Eurasian) Red Squirrel [Engels]