Kleine Kokmeeuw (Chroicocephalus philadelphia)

Kleine Kokmeeuw (Chroicocephalus philadelphia) (dwaalgast)/Bonaparte’s Gull [Engels]