Klauwieren (Laniidae)

Voor algemene informatie, klik op: Klauwieren

Op deze website staan de onderstaande soorten. Als je op de naam klikt wordt je automatisch naar de betreffende pagina doorgestuurd.

Bruine klauwier (zeer zeldzame dwaalgast: in 2014 waargenomen)

Daurische klauwier (dwaalgast)

Grauwe klauwier

Klapekster (zeldzame broedvogel)

Kleine klapekster (dwaalgast)

Roodkopklauwier (dwaalgast)

Steppeklapekster (dwaalgast)

Turkestaanse klauwier (dwaalgast)