Grote of Geelhalsbosmuis (Apodemus flavicollis)

Grote of Geelhalsbosmuis (Apodemus flavicollis)

De geruisloze, maar onmiskenbare opmars van de grote bosmuis