De Nestkaart

Monitoring van vogels is uiterst belangrijk, vandaar dat Sovon zowel digitaal als op papier deze gegevens verzamelt.

In het boekje De nestkaart: hoe, wat, waar, waarom staat beschreven hoe de papieren nestkaart dient te worden ingevuld.

Vele inventariseerders werken al jarenlang met deze papieren nestkaart. Om de overstap naar een digitale invoer te vergemakkelijken is deze papieren nestkaart inmiddels m.b.t. 2022 ook te downloaden als Excel bestand vanaf deze link (misschien 2x klikken als de eerste keer wordt gevraagd om inloggegevens!): Horstnet (daar bevinden zich ook enkele andere bestanden die uitleg geven hoe e.e.a. op de juiste wijze in te vullen).

Het gebruik van dit bestand vergemakkelijkt de invoer van gegevens d.m.v. keuzelijstjes (bijv. vrijwel alle broedvogels op alfabetische volgorde! de Euringcode per soort wordt daarna automatisch ingevuld). Tevens het automatisch berekenen van atlasblok/km-hok en Rijksdienstcoördinaten als de nestlocaties in GPS op de juiste wijze zijn vastgelegd en ingevoerd!

Indien er twijfel is m.b.t. de juiste GPS invoer kan op deze handige website e.e.a. worden gecontroleerd. Als daar op correcte wijze de coördinaten worden ingevuld dan worden alle GPS notaties getoond. De nestkaart werkt dus met ‘graden en minuten (DD°MM.mmm’ notatie)’.
Ook zie je daar na invoer ‘Toon resultaat op de kaart’, zodat bij twijfel kan worden gecontroleerd of e.e.a. juist is vastgelegd.

Uiteraard zijn suggesties m.b.t. het verbeteren van de nestkaart van harte welkom via het contactformulier op deze website!