Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Voor algemene informatie, klik op: Aalscholvers
Op deze website vind je de onderstaande soorten, klik op de soortnaam om naar de betreffende pagina te gaan.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)/Great Cormorant/Kormoran/Grand Cormoran/Cormoran grande/Marangone/Corvo Marinho Comun

Dwergaalscholver (Phalacrocorax pygmeus) (zeer zeldzaam)/Pygmy Cormorant/Zwergscharbe/Cormoran pygmée/Cormoran pigmeo/Marangone minore/Cormorão Anão

Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) (onregelmatig)/Shag/Krähenscharbe/Cormoran huppé/Cormoran moñudo/Marangone dal ciuffo/Cormorão-de-crista