Wat doen we?

 • zoeken naar de ‘horsten’ (nesten) van roofvogels
 • monitoren de broedgevallen
 • verzamelen en verwerken de broedgegevens
 • geven de resultaten door aan:
  – Staatsbosbeheer
  – Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN)
  – Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon)
  – Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie)
September 2017:

sperwerkuikens-linda-huthavik-op-nest-in-populier-mei-2010-rob-v-swietenwespendiefjes2buizerdkuikenshavik-kuikens3