Wat doen we?

 • zoeken naar de ‘horsten’ (nesten) van roofvogels
 • monitoren van de broedgevallen
 • verzamelen en verwerken daarvan de gegevens &
 • melden de resultaten aan:
  – Staatsbosbeheer
  – de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) &
  – de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon)
  – Het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie)

sperwerkuikens-linda-huthavik-op-nest-in-populier-mei-2010-rob-v-swietenwespendiefjes2buizerdkuikenshavik-kuikens3