Wat doen we?

  • zoeken naar de ‘horsten’ (nesten) van roofvogels
  • monitoren van de broedgevallen
  • verzamelen en verwerken daarvan de gegevens &
  • melden de resultaten aan:

    – Staatsbosbeheer
    – de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) &
    – de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon)

sperwerkuikens-linda-huthavik-op-nest-in-populier-mei-2010-rob-v-swietenwespendiefjes2buizerdkuikenshavik-kuikens3